Wszystkie szczeniaki z miotu B są już w swoich domach.

BIFUR Risum Tenatis, w domu Djambo zamieszkał w Niemczech

BOFUR Risum Tenatis, w domu Patos zamieszkał w Szwecji

BREGOLAS Risum Tenatis, w domu Gogol zamieszkał w Warszawie

BRANDYWINA Risum Tenatis, w domu Bera została z nami